Read more about the article הדרכת וידיאו- האם מעליות נופלות כשהכבלים שלהן נקרעים???
מעליות לא נופלות גם כשהכבלים נקרעים!

הדרכת וידיאו- האם מעליות נופלות כשהכבלים שלהן נקרעים???

האם מעלית שהכבלים שלה נקרעו - תיפול? החיים לא תמיד נראים כמו בסרטים... כל בודק בטיחות מוודא את תקינות כבלי הגילוי של המעליות בכל בדיקה. לעיתים, אנו נתקעים במקרים חריגים של כבלים קרועים. איך? למה? – ראו בסרטון 🚀

להמשך קריאההדרכת וידיאו- האם מעליות נופלות כשהכבלים שלהן נקרעים???

הדרכת וידיאו- איך להמנע ממצבים מסכני חיים במעלית. חלק #1 – רעשים וחלקים רופפים.

גם היום הצלנו חיים: בתור בודקי בטיחות, יוצא לנו לאתר לעיתים מצבים מסכני חיים במעליות. את חלקם כל אחד יכול למנוע- רק צריך לא להתעלם מחלקים שהפכו למשוחררים או רופפים, ולדווח עליהם מיד לחברת השירות של המעלית. איך? למה? – ראו בסרטון 🚀

להמשך קריאההדרכת וידיאו- איך להמנע ממצבים מסכני חיים במעלית. חלק #1 – רעשים וחלקים רופפים.
Read more about the article הדרכת וידיאו- איך להמנע ממצבים מסכני חיים במעלית. חלק #2 – חדרי מכונות של מעליות.
חדרי מכונה של מעלית הן סכנה אמיתית לכל מי שנכנס אליהם. בעיקר לילדים ובני נוער שעלולים להכנס מסקרנות.

הדרכת וידיאו- איך להמנע ממצבים מסכני חיים במעלית. חלק #2 – חדרי מכונות של מעליות.

חדרי מכונה של מעלית נמצאים כמעט בכל בניין בישראל, והם סכנה אמיתית לילדים ובכלל. מה עושים? איך ולמה? – ראו בסרטון 🚀

להמשך קריאההדרכת וידיאו- איך להמנע ממצבים מסכני חיים במעלית. חלק #2 – חדרי מכונות של מעליות.